HKAPSC – Top 10 shooters

經過了一年的比賽, 2009年的top 10 shooters 都已經定下來!
在此恭喜所有得獎者! 特別是本會的shooters!
HKSHOOTERS!!!! 下年加油呀!!

Open Division Top 10 – 2009
Club Name Points
1 HKSHOOTERS Lau, Yiu Fung Joe 1504.76
2 HKSHOOTERS Lai, Tsz Chun 1467.06
3 HKSHOOTERS Woo, Wai Leung William 1450.13
4 HKSHOOTERS Cheung, Ting Kwan 1446.93
5 HKSHOOTERS Kwok, Kwun Wan Lewis 1403.73
6 HKSDU Hung, Wai Ching 1328.83
7 HKSHOOTERS Ng, Dymosh 1319.72
8 HKASA Li, Chun Kui Eddie 1282.89
9 SA Ng, Kwok Wai Ringo 1248.03
10 HKSDU Yung, Pui Sum 1237.11
Standard Division Top 10 – 2009
Club Name Points
1 HKSHOOTERS Lau, Warout 1561.12
2 HKSHOOTERS IP, Wing Kin Ricky 1498.76
3 SA Leung, Denis 1404.44
4 HKSHOOTERS Tsang, Chiu Yin Felix 1397.13
5 HKASA Tang, Pak Kin Clinton 1367.70
6 HKSDU Chu, Kai Lam 1364.51
7 HKASA Hung, Ping Ki Norman 1351.73
8 GPSC Choi, Wan Cheong 1351.34
9 HKSHOOTERS Lo, Kwok Fai 1313.96
10 ERA Tang, Chi Long Christopher 1308.82

www.HKSHOOTERS.com | 香港射手會
www.IPSCSHOOTING.org / IPSC Shooting / 實用射擊 / IPSC 氣槍 / HONG KONG / Airsoft / Actionair / Shooter / IPSC 汽槍 / 射手 / 氣槍 / 射擊運動 / 槍王 / HKAPSC / 練習班 / 槍會 / 氣槍槍會 / 手槍 / Pistol / Handgun

其他消息

HKS @ HKASA Challenge 2024 Round 1

HKASA Challenge 2024 Round 1 已於3月17日完滿結束。 恭喜以下會友係賽事中獲得佳績, 辛苦了工作人員、ROs 及 Scorers !!! HKSHOOTERS 繼續努力!為2025年 世界賽做好準備!!...